Директор

Бервено Ольга Миколаївна

Анонс подій
Подій не заплановано
Навчальні програми
Пошук
Мережа гуртків | Військово-патріотичний напрям (керівник Должанський І.А.)
Військово-патріотичний напрям (керівник Должанський І.А.)

з/п

Назва гуртка

 

 

 

кількість груп

у них  дітей

1

Юний захисник  вітчизни

1

23

Усього:

1

23

Мета програми: формування базових компетентостей особистості засобами стрілецького спорту та військової справи.

Основні завдання роботи полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної, спрямованої на опанування вихованцями знаннями з історії виникнення й розвитку зброярства;

практичної, спрямованої на практичне введення вихованців у світ військового мистецтва через залучення до конкретного виду діяльності; початкову допрофесійну підготовку, формування практичних умінь і навичок практичної діяльності;

творчої, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять стрілецьким мистецтвом, потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного та логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу, а також на здобуття, підвищення й збагачення у вихованців досвіду власної діяльності, здатності генерувати ідеї, висувати гіпотези, розвивати асоціативне мислення, здатності бачити протиріччя та фантазувати, переносити знання та вміння у нові ситуації, формувати незалежність суджень, критичного мислення;

комунікативної, спрямованої на досягнення високого рівня освіченості й вихованості, відповідальності й чесності; формування ціннісного ставлення до себе та інших; виховання працелюбства, розвиток уміння самостійного пошуку вирішення проблем, здатності застосовувати у конкретному спілкуванні знання мови, навички роботи у групі;

соціальної, спрямованої на розвиток у вихованців моральних і духовних якостей особистості, громадської позиції, здатності до самореалізації та самоорганізації; формування доброзичливості, толерантності, професійного самовизначення, поваги до людського життя як найвищої цінності, громадянської поведінки, патріотизму, мовної культури.

 

Приєднані документи
Переглядів: 490
Дата публікації: 11:21 18.03.2020